รู้จักเทศบาล
TAKWANG
เกี่ยวกับเทศบาล
TAKWANG
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
TAKWANG
ข่าวสารเทศบาล
TAKWANG
เว็บลิงค์
TAKWANG
หน้าแรก » เกี่ยวกับเทศบาล » นโยบายการทำงาน

นโยบายการทำงาน

ไฟล์แนบ
ชื่อไฟล์ ชนิดของไฟล์
1. ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกั .pdf ดาวน์โหลด
2. ประกาศ การกำหนดมาตรการการ .pdf ดาวน์โหลด
3. ประกาศ นโยบายด้านคุณธรรมจ .pdf ดาวน์โหลด
4. ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาพนัก .pdf ดาวน์โหลด
5. นโยบายการกำกับดูแลองค์กรข .pdf ดาวน์โหลด
6. การมอบอำนาจนายกเทศมนตรี ใ .pdf ดาวน์โหลด
7. ประกาศเจตจำนงค์ .pdf ดาวน์โหลด