รู้จักเทศบาล
TAKWANG
เกี่ยวกับเทศบาล
TAKWANG
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
TAKWANG
ข่าวสารเทศบาล
TAKWANG
เว็บลิงค์
TAKWANG
หน้าแรก » เกี่ยวกับเทศบาล » นโยบายและการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายและการบริหารทรัพยากรบุคคล

ไฟล์แนบ
ชื่อไฟล์ ชนิดของไฟล์
1. แผนเสริมสร้างมาตรฐานทางคุ .pdf ดาวน์โหลด
2. ประกาศ แนวทางปฏิบัติตามปร .pdf ดาวน์โหลด
3. ประกาศ คุณธรรม จริยธรรมขอ .pdf ดาวน์โหลด
4. แผนพัฒนาบุคลากร .pdf ดาวน์โหลด
5. ประมวลจริยธรรม .pdf ดาวน์โหลด