รู้จักเทศบาล
TAKWANG
เกี่ยวกับเทศบาล
TAKWANG
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
TAKWANG
ข่าวสารเทศบาล
TAKWANG
เว็บลิงค์
TAKWANG
หน้าแรก » เกี่ยวกับเทศบาล » งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ไฟล์แนบ
ชื่อไฟล์ ชนิดของไฟล์
1. รายงานรายจ่ายในการดำเนินง .pdf ดาวน์โหลด
2. รายงานรายจ่ายในการดำเนินง .pdf ดาวน์โหลด
3. รายงานรายจ่ายในการดำเนินง .pdf ดาวน์โหลด
4. รายงานรายจ่ายในการดำเนินง .pdf ดาวน์โหลด
5. รายงานรายจ่ายในการดำเนินง .pdf ดาวน์โหลด
6. รายงานรายจ่ายในการดำเนินง .pdf ดาวน์โหลด
7. รายงานรายจ่ายในการดำเนินง .pdf ดาวน์โหลด
8. รายงานจ่ายในการดำเนินงานท .pdf ดาวน์โหลด
9. รายงานรายจ่ายในการดำเนินง .pdf ดาวน์โหลด
10. หมายเหตุประกอบงบแสดงผลการ .pdf ดาวน์โหลด
11. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจ .pdf ดาวน์โหลด
12. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจ .pdf ดาวน์โหลด
13. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจ .pdf ดาวน์โหลด
14. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจ .pdf ดาวน์โหลด
15. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจ .pdf ดาวน์โหลด
16. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจ .pdf ดาวน์โหลด
17. หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะก .pdf ดาวน์โหลด
18. รายละเอียดรายการทรัพย์สิน .pdf ดาวน์โหลด
19. งบแสดงฐานะการเงิน .pdf ดาวน์โหลด
20. ประกาศ งบแสดงฐานะการเงินแ .pdf ดาวน์โหลด