รู้จักเทศบาล
TAKWANG
เกี่ยวกับเทศบาล
TAKWANG
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
TAKWANG
ข่าวสารเทศบาล
TAKWANG
เว็บลิงค์
TAKWANG
หน้าแรก » กิจกรรมเทศบาล » กิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๒

กิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒
เทศบาลตำบลท่ากว้างจัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๒
โดยมีชมรมผู้สูงอายุตำบลท่ากว้าง ร่วมกับกองการศึกษาตำบลท่ากว้าง จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เรียนรู้การตัดตุง ความเป็นมาและความสำคัญของประเพณีปี๋ใหม่เมือง การรดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุให้กับลูกหลานตำบลท่ากว้าง
"สืบสาน ตามฮีต โตยฮอย ประเพณีปี๋ใหม่เมืองเจ้า"

 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้เขียน :: ADMIN TAKWANG
ภาพกิจกรรมเทศบาล
Activity
เทศบาลตำบลท่ากว้างร่วมสนับสนุนนการปฎิบัต ...
เทศบาลตำบลท่ากว้างร่วมสนับสนุนนการปฎิบัติการงานคัดกรองผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จ ...
189 | 27 เมษายน 2563
การบริหารจัดการน้ำ ...
ประชากรในตำบลท่ากว้างอาศัยการใช้น้ำในการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ จึงได้มีการเตรียมการสำ ...
180 | 21 เมษายน 2563
การถวายศาลพระภูมิเจ้าที่เทศบาลตำบลท่ากว้ ...
เทศบาลตำบลท่ากว้าง นำโดยนายชัชวาล โพธิยอด นายกเทศมนตรีตำบลท่ากว้าง คณะผู้บริหาร ...
135 | 16 เมษายน 2563