รู้จักเทศบาล
TAKWANG
เกี่ยวกับเทศบาล
TAKWANG
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
TAKWANG
ข่าวสารเทศบาล
TAKWANG
เว็บลิงค์
TAKWANG
หน้าแรก » กิจกรรมเทศบาล » กิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๒

กิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒
เทศบาลตำบลท่ากว้างจัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๒
โดยมีชมรมผู้สูงอายุตำบลท่ากว้าง ร่วมกับกองการศึกษาตำบลท่ากว้าง จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เรียนรู้การตัดตุง ความเป็นมาและความสำคัญของประเพณีปี๋ใหม่เมือง การรดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุให้กับลูกหลานตำบลท่ากว้าง
"สืบสาน ตามฮีต โตยฮอย ประเพณีปี๋ใหม่เมืองเจ้า"

 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้เขียน :: ADMIN TAKWANG