รู้จักเทศบาล
TAKWANG
เกี่ยวกับเทศบาล
TAKWANG
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
TAKWANG
ข่าวสารเทศบาล
TAKWANG
เว็บลิงค์
TAKWANG
หน้าแรก » กิจกรรมเทศบาล » โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๗ - ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ภาพกิจกรรมเทศบาล
Activity
วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๓ ...
งานโครงการตลาดนัดความรู้และความสามารถของเด็กและเยาวชน ๒๕๖๓ ...
11 | 15 มกราคม 2558
วันพ่อแห่งชาติ ...
...
20 | 9 ธันวาคม 2562