รู้จักเทศบาล
TAKWANG
เกี่ยวกับเทศบาล
TAKWANG
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
TAKWANG
ข่าวสารเทศบาล
TAKWANG
เว็บลิงค์
TAKWANG
หน้าแรก » กิจกรรมเทศบาล » โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลท่ากว้าง

โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลท่ากว้าง

กิจกรรมการเสวนาการผลิตลำไยคุณภาพ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการศูน์ถ่ายทอดฯตำบลท่ากว้างณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลท่ากว้าง วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒
การสัมนา " ฅนลำไย ไปตวยกั๋น " พูดคุยแลกเปลี่ยนกับมุมมองเรื่องราวปัญหาอุปสรรคของการทำลำไยและมุมที่ประสบความสำเร็จจากคนในพื้นที่แบบเป็นกันเอง

ภาพกิจกรรมเทศบาล
Activity
เทศบาลตำบลท่ากว้างร่วมสนับสนุนนการปฎิบัต ...
เทศบาลตำบลท่ากว้างร่วมสนับสนุนนการปฎิบัติการงานคัดกรองผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จ ...
33 | 27 เมษายน 2563
การบริหารจัดการน้ำ ...
ประชากรในตำบลท่ากว้างอาศัยการใช้น้ำในการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ จึงได้มีการเตรียมการสำ ...
28 | 21 เมษายน 2563
การถวายศาลพระภูมิเจ้าที่เทศบาลตำบลท่ากว้ ...
เทศบาลตำบลท่ากว้าง นำโดยนายชัชวาล โพธิยอด นายกเทศมนตรีตำบลท่ากว้าง คณะผู้บริหาร ...
29 | 16 เมษายน 2563