รู้จักเทศบาล
TAKWANG
เกี่ยวกับเทศบาล
TAKWANG
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
TAKWANG
ข่าวสารเทศบาล
TAKWANG
เว็บลิงค์
TAKWANG
หน้าแรก » กิจกรรมเทศบาล » โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลท่ากว้าง

โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลท่ากว้าง

กิจกรรมการเสวนาการผลิตลำไยคุณภาพ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการศูน์ถ่ายทอดฯตำบลท่ากว้างณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลท่ากว้าง วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒
การสัมนา " ฅนลำไย ไปตวยกั๋น " พูดคุยแลกเปลี่ยนกับมุมมองเรื่องราวปัญหาอุปสรรคของการทำลำไยและมุมที่ประสบความสำเร็จจากคนในพื้นที่แบบเป็นกันเอง