รู้จักเทศบาล
TAKWANG
เกี่ยวกับเทศบาล
TAKWANG
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
TAKWANG
ข่าวสารเทศบาล
TAKWANG
เว็บลิงค์
TAKWANG
หน้าแรก » กิจกรรมเทศบาล » วันพ่อแห่งชาติ

วันพ่อแห่งชาติ

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลท่ากว้างนำโดยนายชัชวาล โพธิยอดนายกเทศมนตรีตำบลท่ากว้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลท่ากว้างร่วมกับทุกกลุ่มองค์กรในตำบลท่ากว้างจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันคล้ายวันพระราชสมภพรัชกาลที่ ๙ วันที่ ๕ ธันวาคม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ เทศบาลตำบลท่ากว้าง

ภาพกิจกรรมเทศบาล
Activity
วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๓ ...
งานโครงการตลาดนัดความรู้และความสามารถของเด็กและเยาวชน ๒๕๖๓ ...
62 | 15 มกราคม 2558