รู้จักเทศบาล
TAKWANG
เกี่ยวกับเทศบาล
TAKWANG
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
TAKWANG
ข่าวสารเทศบาล
TAKWANG
เว็บลิงค์
TAKWANG
หน้าแรก » กิจกรรมเทศบาล » วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๓

วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๓

งานโครงการตลาดนัดความรู้และความสามารถของเด็กและเยาวชน ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลท่ากว้าง ร่วมกับกลุ่มองค์กร ทุกกลุ่มองค์กรในตำบลท่ากว้าง จัดงานโครงการตลาดนัดความรู้และความสามารถของเด็กและเยาวชน ในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๔๖๓ ณ เทศบาลตำบลท่ากว้างมีเด็กและเยาวชนจำนวนมากกว่า ๖๐๐ คนมาร่วมงานในครั้งนี้