รู้จักเทศบาล
TAKWANG
เกี่ยวกับเทศบาล
TAKWANG
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
TAKWANG
ข่าวสารเทศบาล
TAKWANG
เว็บลิงค์
TAKWANG
หน้าแรก » กิจกรรมเทศบาล » การถวายศาลพระภูมิเจ้าที่เทศบาลตำบลท่ากว้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ากว้าง หอพ่อบ้านในแคว

การถวายศาลพระภูมิเจ้าที่เทศบาลตำบลท่ากว้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ากว้าง หอพ่อบ้านในแคว

เทศบาลตำบลท่ากว้าง นำโดยนายชัชวาล โพธิยอด นายกเทศมนตรีตำบลท่ากว้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ากว้าง ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลท่ากว้าง ร่วมกันจัดของสักการะเพื่อทำการถวายศาลพระภูมิเจ้าที่เทศบาลตำบลท่ากว้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ากว้าง หอพ่อบ้านในแคว

วันปากปี เป็นวันที่ 16 เมษายน ของทุกปี วันที่สี่ของประเพณีปีใหม่ จัดว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งในเทศกาลปีใหม่เมือง ถือเป็นวันแรกของปี วันนี้คนล้านนาจะมารวมตัวกันเพื่อทำบุญเสาใจบ้าน หรือส่งเคราะห์บ้าน
เทศบาลตำบลท่ากว้าง นำโดยนายชัชวาล โพธิยอด นายกเทศมนตรีตำบลท่ากว้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ากว้าง ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลท่ากว้าง ร่วมกันจัดของสักการะเพื่อทำการถวายศาลพระภูมิเจ้าที่เทศบาลตำบลท่ากว้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ากว้าง หอพ่อบ้านในแคว เพื่อเป็นสิริมงคลในวันแรกของปี๋ใหม่เมือง ขอหื้อมีโชค มีชัย บุญหนุนนำ ทุกคนเน้อเจ้า
ภาพกิจกรรมเทศบาล
Activity
เทศบาลตำบลท่ากว้างร่วมสนับสนุนนการปฎิบัต ...
เทศบาลตำบลท่ากว้างร่วมสนับสนุนนการปฎิบัติการงานคัดกรองผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จ ...
232 | 27 เมษายน 2563
การบริหารจัดการน้ำ ...
ประชากรในตำบลท่ากว้างอาศัยการใช้น้ำในการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ จึงได้มีการเตรียมการสำ ...
215 | 21 เมษายน 2563
พรก.ฉุกเฉินมีผลบังคับใช้ห้ามออกจากเคหสถา ...
พรก.ฉุกเฉินมีผลบังคับใช้ห้ามออกจากเคหสถานหรือที่พักอาศัย ...
71 | 15 เมษายน 2563