รู้จักเทศบาล
TAKWANG
เกี่ยวกับเทศบาล
TAKWANG
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
TAKWANG
ข่าวสารเทศบาล
TAKWANG
เว็บลิงค์
TAKWANG
หน้าแรก » กิจกรรมเทศบาล » การบริหารจัดการน้ำ

การบริหารจัดการน้ำ

ประชากรในตำบลท่ากว้างอาศัยการใช้น้ำในการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ จึงได้มีการเตรียมการสำหรับการรับมือภาวะภัยแล้งตั้งแต่ต้นปี 2563

จากสถานการณ์ภัยแล้งในฤดูกาลปี 2563 (ม.ค.-เม.ย. 2563) เกิดขึ้นเร็วกว่าปีก่อน และส่อเค้าความรุนแรง ยาวนานมากขึ้น จากปริมาณน้ำในเขื่อน ณ 16 ม.ค. 2563 ที่ลดลง 33.1% (YoY) ซึ่งเป็นการลดลงในแทบทุกภาคของประเทศ และยังเป็นระดับที่วิกฤติกว่าปี 2558 ที่เกิดภัยแล้งรุนแรงอีกด้วย
เทศบาลตำบลท่ากว้าง นำโดยนายชัชวาล โพธิยอด มีความเป็นห่วงในสภาวะการณ์นี้เป็นอย่างมาก เนื่องจากตำบลท่ากว้างของเราเป็นตำบลเกษตรกรรม ต้องอาศัยการใช้น้ำในการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ จึงได้มีการเตรียมการสำหรับการรับมือภาวะภัยแล้งตั้งแต่ต้นปี 2563 โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในการขุดลอกลำเหมืองสำหรับกักเก็บน้ำแก้มลิง การบริหารจัดการลำเหมืองต่าง ๆ ภายในตำบลให้มีความพร้อมในการรองรับน้ำที่กรมชลประทานจะทำการปล่อยมาตามรอบ ทั้งการปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่ของชลประทานเรื่องน้ำ การขุดลอกลำเหมือง การจัดการทางน้ำไหลให้มีความสะดวก ทั้งกำลังเครื่องจักรและกำลังคน การวางท่อตามจุดต่าง ๆเพื่อบริหารจัดการน้ำ การตรวจดูทางไหลของน้ำทุกรอบการส่งน้ำ เพื่อนำมาวิเคราะห์วางแผนในการรับน้ำในรอบต่อไป เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องตำบลท่ากว้างของเราได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้งนี้น้อยที่สุด
ภาพกิจกรรมเทศบาล
Activity
เทศบาลตำบลท่ากว้างร่วมสนับสนุนนการปฎิบัต ...
เทศบาลตำบลท่ากว้างร่วมสนับสนุนนการปฎิบัติการงานคัดกรองผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จ ...
232 | 27 เมษายน 2563
การถวายศาลพระภูมิเจ้าที่เทศบาลตำบลท่ากว้ ...
เทศบาลตำบลท่ากว้าง นำโดยนายชัชวาล โพธิยอด นายกเทศมนตรีตำบลท่ากว้าง คณะผู้บริหาร ...
180 | 16 เมษายน 2563
พรก.ฉุกเฉินมีผลบังคับใช้ห้ามออกจากเคหสถา ...
พรก.ฉุกเฉินมีผลบังคับใช้ห้ามออกจากเคหสถานหรือที่พักอาศัย ...
71 | 15 เมษายน 2563