รู้จักเทศบาล
TAKWANG
เกี่ยวกับเทศบาล
TAKWANG
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
TAKWANG
ข่าวสารเทศบาล
TAKWANG
เว็บลิงค์
TAKWANG
หน้าแรก » กิจกรรมเทศบาล » เทศบาลตำบลท่ากว้างร่วมสนับสนุนนการปฎิบัติการงานคัดกรองผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙

เทศบาลตำบลท่ากว้างร่วมสนับสนุนนการปฎิบัติการงานคัดกรองผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙

เทศบาลตำบลท่ากว้างร่วมสนับสนุนนการปฎิบัติการงานคัดกรองผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙

เทศบาลตำบลท่ากว้างร่วมสนับสนุนนการปฎิบัติการงานคัดกรองผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙ ณ ศูนย์บริการข้อมูลทางหลวง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒ ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๑ ถึงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. และวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๐.๐๑-๐๘.๐๐ น.โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการงานคัดกรอง จากเทศบาลตำบลท่ากว้าง จำนวนทั้งสิ้น ๔๐ คน

ภาพกิจกรรมเทศบาล
Activity
การบริหารจัดการน้ำ ...
ประชากรในตำบลท่ากว้างอาศัยการใช้น้ำในการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ จึงได้มีการเตรียมการสำ ...
214 | 21 เมษายน 2563
การถวายศาลพระภูมิเจ้าที่เทศบาลตำบลท่ากว้ ...
เทศบาลตำบลท่ากว้าง นำโดยนายชัชวาล โพธิยอด นายกเทศมนตรีตำบลท่ากว้าง คณะผู้บริหาร ...
180 | 16 เมษายน 2563
พรก.ฉุกเฉินมีผลบังคับใช้ห้ามออกจากเคหสถา ...
พรก.ฉุกเฉินมีผลบังคับใช้ห้ามออกจากเคหสถานหรือที่พักอาศัย ...
71 | 15 เมษายน 2563