รายการข่าวสารทั้งหมด  
ประเภทข่าวสาร
 
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบ และชำระภาษีบำรุงท้องที่ , ภาษีป้าย และภาษีโรงเรือนและที่ดิน
หมายเหตุ ** การยื่นแบบภาษีบำรุงท้องที่ท่านสามารถยื่นแบบได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง ....
รายละเอียดทั้งหมด
เปิดเผยราคากลางเทศบาลตำบลท่ากว้าง ตามโครงการจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ภายในเทศบาลตำบลท่ากว้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

รายละเอียดทั้งหมด
เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลฯ

รายละเอียดทั้งหมด
เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินเลียบลำเหมือง หมู่ที่ 5 ฯ จำนวน 1 โครงการ

รายละเอียดทั้งหมด
เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านร้องเดื่อ ฯ

รายละเอียดทั้งหมด
เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง ตามโครงการปรับปรุงสนามกีฬา(ใหม่) เทศบาลตำบลท่ากว้าง ฯ

รายละเอียดทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันฟุตบอล Longan Cup ครั้งที่ ๑
การแข่งขันฟุตบอลระดับเยาวชน ๗ คน รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี Longan Cup ครั้งที่ ๑ พิธีเปิดการแข่งขัน วันเสาร์ที่ ๒๒ กรก....
รายละเอียดทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีอาชีพรับจ้างเข้าเสนอราคาจ้าง

รายละเอียดทั้งหมด
เปิดเผยราคากลาง ตามโครงการปรับปรุงท่อระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 จำนวน 1 โครงการฯ

รายละเอียดทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลท่ากว้าง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ

รายละเอียดทั้งหมด
เปิดเผยราคากลาง ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 จำนวน 1 โครงการฯ

รายละเอียดทั้งหมด
เปิดเผยราคากลาง ตามโครงการก่อสร้างไหล่ถนนคอนกรีตเสสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 จำนวน 1 โครงการฯ

รายละเอียดทั้งหมด
เปิดเผยราคากลาง ตามโครงการปรับปรุงผิวถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Overlay หมู่ที่ 6 จำนวน 1 โครงการฯ

รายละเอียดทั้งหมด
เปิดเผยราคากลาง ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 จำนวน 1 โครงการฯ

รายละเอียดทั้งหมด
เปิดเผยราคากลาง ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 6 จำนวน 1 โครงการฯ

รายละเอียดทั้งหมด
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของเทศบาลตำบลท่ากว้าง
ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ได้แจ้งแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integr....
รายละเอียดทั้งหมด
เปิดเผยราคากลาง ตามโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่ากว้าง หมู่ที่ 5 ฯ

รายละเอียดทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีอาชีพรับจ้างเข้าเสนอราคาจ้าง ตามโครงการปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลตำบลท่ากว้างฯ

รายละเอียดทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีอาชีพรับจ้างเข้าเสนอราคาจ้าง ตามโครงการซ่อมแซมสระว่ายน้ำเทศบาลตำบลท่ากว้างฯ

รายละเอียดทั้งหมด
เปิดเผยราคากลาง งานซ่อมแซมสระว่ายน้ำเทศบาลตำบลท่ากว้างฯ

รายละเอียดทั้งหมด
1 | 2 | 3 | 4
 
จำนวนผู้เข้าชม
Copyright ©Takwang Municipalitie 2012. All rights reserved. Takwang Municipalitie.