การประชุมการผลิตลำไยคุณภาพ(จัมโบ้)
การประชุมการผลิตลำไยคุณภาพ(จัมโบ้) วันที ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ เทศบาลตำบลท่ากว้างพร้อมรับสารคล้ายบราสซิน เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของพืชและปุ๋ยอินทรีย์
 
จำนวนผู้เข้าชม
Copyright ©Takwang Municipalitie 2012. All rights reserved. Takwang Municipalitie.