"เพื่อนช่วยเพื่อน"
โครงการดี ๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลท่ากว้างและ สปสช. โดยมีนายกชัชวาล โพธิยอด คณะผู้บริหาร ,ชมรมผู้พิการ, รพสต.และกลุ่มองค์กรในตำบลท่ากว้าง เดินทางไปเยี่ยมเยือนพี่น้อง ผู้พิการ ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ในตำบลท่ากว้าง
 
จำนวนผู้เข้าชม
Copyright ©Takwang Municipalitie 2012. All rights reserved. Takwang Municipalitie.