การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพอปพร. ประจำปี ๒๕๕๙
วันที่ ๒๔ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงค์ ตำบลท่ากว้าง ตำบลสันทรายมหาวงค์ ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี และตำบลหนองตองพัฒนา อำเภอหางดง ร่วมฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ อปพร .เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่และฝึกทบทวนความรู้ความสามารถในการป้องกันตัว การกู้ชีพกู้ภัย การดับเพลิง การบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน การฝึกเหตุการระบบ ICS ระบบการสั่งการ ณ จุดเกิดเหตุ และการฝึกทบทวนเกี่ยวกับงานจราจร
 
จำนวนผู้เข้าชม
Copyright ©Takwang Municipalitie 2012. All rights reserved. Takwang Municipalitie.