วันแม่ประจำปี ๒๕๕๙
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลท่ากว้าง กลุ่มองค์กร และพสกนิกรในตำบลท่ากว้าง ร่วมถวายความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ เทศบาลตำบลท่ากว้าง
 
จำนวนผู้เข้าชม
Copyright ©Takwang Municipalitie 2012. All rights reserved. Takwang Municipalitie.