กิจกรรมอบรมการผลิตลำไยคุณภาพ
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ การอบรม ศึกษาดูงานการผลิตลำไยคุณภาพ ณ ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาศักยภาพธุรกิจเกษตร สาขาลำไย ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว สวนคุณลุงวิจิตร เกี๋ยงอำภา
 
จำนวนผู้เข้าชม
Copyright ©Takwang Municipalitie 2012. All rights reserved. Takwang Municipalitie.