โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ากว้างพานักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปทัศนศึกษาดูของจริง ณ ปางช้างแม่สา และศูนย์ฝึกลิง วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ ตามโครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน
 
จำนวนผู้เข้าชม
Copyright ©Takwang Municipalitie 2012. All rights reserved. Takwang Municipalitie.