พิธีีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพล อดุลยเดช
พิธีีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพล อดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๕ ธันวาคม ณ เทศบาลตำบลท่ากว้าง วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ปวงข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มองค์กรในตำบลท่ากว้าง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพสกนิกร ชาวตำบลท่ากว้างทุกหมู่เหล่า น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้
 
จำนวนผู้เข้าชม
Copyright ©Takwang Municipalitie 2012. All rights reserved. Takwang Municipalitie.