โครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่
วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดสันดอนมูล โดยมีนางสุภาพรรณ บุญถนอม นายอำเภอสารภี เป็นประธานในการเปิดงาน ภายในงานมีทั้งหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน มาใ้ห้บริการสร้างสุข สร้างรอยยิ้มแก่ประชาชนตำบลท่ากว้าง
 
จำนวนผู้เข้าชม
Copyright ©Takwang Municipalitie 2012. All rights reserved. Takwang Municipalitie.