โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและประสบการณ์ของเด็กและเยาวชนตำบลท่ากว้าง
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและประสบการณ์ของเด็กและเยาวชนตำบลท่ากว้าง โดยเทศบาลตำบลท่ากว้าง เริ่มวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ เสริมสร้างกันทั้งไอคิวและอีคิว ภาคเช้า ด้านวิชาการ ทั้งวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษที่สอนโดยเจ้าของภาษา อ.Gary และภาคบ่าย เสริมสร้างศักยภาพสมองและประสบการณ์ชีวิต ด้วยวิชาจินตคณิต ว่ายน้ำและกิจกรรมสาธารณประโยชน์พัฒนาศักยภาพ เพิ่มประสบการณ์ชีวิต
 
จำนวนผู้เข้าชม
Copyright ©Takwang Municipalitie 2012. All rights reserved. Takwang Municipalitie.