นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยองค์กรภาคีในการร่วมมือแก้ไขปัญหาพัฒนาการเด็กปฐมวัยของจังหวัดเชียงใหม่
วันที่๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยองค์กรภาคีในการร่วมมือแก้ไขปัญหาพัฒนาการเด็กปฐมวัยของจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ากว้างเพื่อสำรวจการสอนของครูในเรื่องการพัฒนาการของเด็ก ๆ
 
จำนวนผู้เข้าชม
Copyright ©Takwang Municipalitie 2012. All rights reserved. Takwang Municipalitie.