เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เทศบาลตำบลท่ากว้าง อำเภอสาภี จังหวัดเชียงใหม่
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เทศบาลตำบลท่ากว้าง อำเภอสาภี จังหวัดเชียงใหม่
ไฟล์เอกสารทั้งหมด
20160623052737.txt
ปก
สารบัญ
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูล อปท.
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงานประมาณการรายรับ
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
รายงานประมาณการรายจ่าย
รายงานรายละเอียดการประมาณการรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วันที่นำเสนอข้อมูล | 2015-09-24 11:29:23   
 
จำนวนผู้เข้าชม
Copyright ©Takwang Municipalitie 2012. All rights reserved. Takwang Municipalitie.