ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เทศบาลตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เทศบาลตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ไฟล์เอกสารทั้งหมด
20171002085835.pdf
วันที่นำเสนอข้อมูล | 2017-10-02 08:58:35   
 
จำนวนผู้เข้าชม
Copyright ©Takwang Municipalitie 2012. All rights reserved. Takwang Municipalitie.