ตอบกระทู้
เทิดทูนสถาบัน
โพสต์โดย: ศฝ.นศท.มทบ.22  โพสต์เมื่อ: 29 พฤษศจิกายน 2557 10:20:09 น.  IP Address: xxx.xxx.xxx.xxx
เรารักในหลวง
โพสต์โดย: ศฝ.นศท.มทบ.22  โพสต์เมื่อ: 29 พฤษศจิกายน 2557 10:23:46 น.  IP Address: xxx.xxx.xxx.xxx
บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครอง ซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
จึงทำให้เราได้มีประเทศไทยมาจนถึงทุกวันนี้ และเราจักทำให้อนาคตจะต้องมีประเทศไทยต่อไป

โพสต์โดย: ศฝ.นศท.มทบ.22  โพสต์เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2557 15:32:24 น.  IP Address: xxx.xxx.xxx.xxx
อันชาติใดไร้รักสมัครสมานท์ จะทำการสิ่งใดก็ไร้ผล
พระองค์ทรงเป็นมหาบพิตรที่สถิตย์ในดวงใจของปวงประชา
เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาการดำรงชีวิต แนวความคิดพ่อหลวงของแผ่นดิน 

ตอบกระทู้
จำนวนผู้เข้าชม
Copyright ©Takwang Municipalitie 2012. All rights reserved. Takwang Municipalitie.