ตอบกระทู้
นำโครงการมาเสนอค่ะ
โพสต์โดย: มสธ.  โพสต์เมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2557 14:16:11 น.  IP Address: xxx.xxx.xxx.xxx

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นด้านบทบาทอำนาจหน้าที่ หลักการปฏิบัติงานสภาและแนวทางในการปฏิรูปท้องถิ่นมาเสนอ  รุ่นที่4 วันเสาร์ที่ 27และวันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม 2557

ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ. เชียงใหม่  ค่าลงทะเบียนท่านละ 4900 บาท สนใจเมล์ขอรายละเอียดที่ Hmansc@gmail.comค่ะ


ตอบกระทู้
จำนวนผู้เข้าชม
Copyright ©Takwang Municipalitie 2012. All rights reserved. Takwang Municipalitie.