*** ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  *** 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

E-Learning

ระบบจัดการเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/12/2563
วันนี้
54
เมื่อวานนี้
76
เดือนนี้
2,482
เดือนที่แล้ว
3,422
ปีนี้
25,624
ปีที่แล้ว
15,565
ทั้งหมด
51,574
ไอพี ของคุณ
34.229.63.28

ประวัติความเป็นมา

ประวัติเทศบาลตำบลท่ากว้าง

     องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากว้างเดิมเป็นสภาตำบลท่ากว้าง และได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลท่ากว้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งสภาตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปี พ.ศ. 2540 ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 จากนั้นเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากว้างได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลท่ากว้าง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเทศบาลตำบลท่ากว้าง ปัจจุบันเทศบาลตำบลท่ากว้าง มีพื้นที่ 5.12 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ ตำบลท่ากว้าง 7 หมู่บ้าน

คำขวัญ

     ต้นโพธิ์ใหญ่   ลำไยหวาน   เจ็ดหมู่บ้านสามัคคี   ชุมชนแหล่งคนดี   เป็นศักดิ์ศรีชาวท่ากว้าง

ต้นโพธิ์ใหญ่

     ต้นโพธิ์หรือต้นไม้สะหรี เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของศาสนาพุทธ ซึ่งจากพุทธประวัติพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ เป็นพระอรหันต์ที่บริเวณใต้ต้นโพธิ์ ต้นโพธิ์จึงเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพุทธให้ความเคารพและบูชา ประวัติต้นโพธิ์ใหญ่ต้นนี้ พระครูบาเจ้าเตวิจา ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสท่านแรกของวัดสันดอนมูล เดิมเรียกว่าวัดบ้านปากแคว ได้ร่วมกับคณะศรัทธาปลูกขึ้นมาในบริเวณวัดสันดอนมูล เมื่อปี พ.ศ. 2429 ตราบจนปัจจุบันนี้รวมอายุได้มากว่า 126 ปี ซึ่งถือว่าเป็นต้นไม้ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในตำบลท่ากว้าง ลักษณะของต้นโพธิ์มีขนาดใหญ่ แผ่กิ่งก้านสาขาให้ความร่มเย็นในอาณาบริเวณ โดยสร้างความประทับใจและเย็นใจแก่ผู้ที่พบเห็น จนเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของตำบลท่ากว้างมาช้านาน และในช่วงประเพณีปี๋ใหม่เมืองของทุกปี คณะศรัทธาวัดสันดอนมูลก็จะมีการจัดประเพณีแห่ไม้ค้ำต้นโพธิ์เพื่อให้อายุของตนเองยืนยาวนานเหมือนดั่งอายุต้นโพธิ์

ลำไยหวาน

     ตำบลท่ากว้างเป็นตำบลที่ปลูกลำไยมาช้านาน และมีพื้นที่เพาะปลูกเป็นส่วนใหญ่ คุณภาพของลำไยมีรสชาดดี ส่วนใหญ่เป็นลำไยพันธุ์อีดอ ซึ่งมีลักษณะเปลือกหนา เนื้อแน่น หวาน กรอบ อร่อย และยังสร้างรายได้ให้เกษตรกรของตำบลท่ากว้างมาโดยตลอด

เจ็ดหมู่บ้านสามัคคี

     ตำบลท่ากว้างประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน เป็นตำบลที่เล็กที่สุดและมีประชากรน้อยที่สุดในอำเภอสารภี ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่รู้จักกันและมีความเป็นเครือญาติกันสูง ฉะนั้นประชาชนในตำบลท่ากว้างจึงมีความรัก ความสามัคคีกันในหมู่คณะ เห็นได้จากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมระดับตำบล ไม่ว่าจะเป็นงานประเพณียี่เป็ง การแข่งขันกีฬาตำบล งานประเพณีปี๋ใหม่เมือง งาน 5 ธันวามหาราช ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ อีกหลายๆ กิจกรรมที่ประชาชนในตำบลท่ากว้างได้มีโอกาสทำร่วมกันจนสำเร็จลุล่วงลงด้วยดีทุกกิจกรรม

ชุมชนแหล่งคนดี

     ประชาชนในตำบลท่ากว้างส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม ทำให้มีพื้นฐานทางจิตใจที่อ่อนโยน และมีการดำเนินชีวิตเป็นไปแบบเรียบง่าย ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เป็นผลทำให้ปัญหาในด้านอาชญากรรมที่ร้ายแรงไม่ค่อยมีให้เห็นบ่อยนักในเขตตำบลท่ากว้าง เมื่อเทียบกับตำบลอื่นๆ

เป็นศักดิ์ศรีชาวท่ากว้าง

     คุณสมบัติของตำบลท่ากว้างที่มีอยู่ทั้ง 4 ประการ ไม่ว่าจะเป็นต้นโพธิ์ ซึ่งเป็นต้นไม้เก่าแก่ มีอายุนานที่สุดในตำบลท่ากว้างและมีความสำคัญทางพระพุทธศาสนา , ลำไยที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ , ความสมัครสมานสามัคคี และการดำรงชีวิตที่ดี ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นความภาคภูมิใจและรู้สึกรักศักดิ์ศรีของชาวตำบลท่ากว้างทุกคน