*** ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  *** 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

E-Learning

ระบบจัดการเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/12/2563
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
20
เดือนนี้
384
เดือนที่แล้ว
2,104
ปีนี้
10,584
ปีที่แล้ว
15,565
ทั้งหมด
36,534
ไอพี ของคุณ
44.200.112.172

ลำดับรายการวันที่
1รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256528 ธ.ค. 2565
2รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256528 ธ.ค. 2565
3รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 256430 มี.ค. 2565
4ประกาศเทศบาลตำบลท่ากว้าง เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ28 ธ.ค. 2564
5รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256427 ธ.ค. 2564
6รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 256323 มี.ค. 2564
7รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256330 ธ.ค. 2563
8ประกาศรายงานผลการติดตามฯ 256330 ธ.ค. 2563

1