*** ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  *** 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

E-Learning

ระบบจัดการเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/12/2563
วันนี้
56
เมื่อวานนี้
76
เดือนนี้
2,482
เดือนที่แล้ว
3,422
ปีนี้
25,624
ปีที่แล้ว
15,565
ทั้งหมด
51,574
ไอพี ของคุณ
34.229.63.28

ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่ากว้าง ประจำเดือน ตุลาคม 256610 พ.ย. 2566
2ประกาศเทศบาลตำบลท่ากว้าง เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256611 ต.ค. 2566
3รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่ากว้าง ประจำเดือน กันยายน 25665 ต.ค. 2566
4รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่ากว้าง ประจำเดือน สิงหาคม 25666 ก.ย. 2566
5รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่ากว้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 25669 ส.ค. 2566
6รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่ากว้าง ประจำเดือน มิถุนายน 256610 ก.ค. 2566
7รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่ากว้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 25666 มิ.ย. 2566
8รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่ากว้าง ประจำเดือน เมษายน 256615 พ.ค. 2566
9 รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่ากว้าง ประจำเดือน มีนาคม 25667 เม.ย. 2566
10รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 256514 มี.ค. 2566
11รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่ากว้าง ประจำเดือน มกราคม 25667 ก.พ. 2566
12รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่ากว้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 5 ม.ค. 2566
13ประกาศเทศบาลตำบลท่ากว้าง เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 256522 ธ.ค. 2565
14 รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่ากว้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 25658 ธ.ค. 2565
15 รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่ากว้าง ประจำเดือน ตุลาคม 25658 พ.ย. 2565
16 รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่ากว้าง ประจำเดือน กันยายน 256510 ต.ค. 2565
17 รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่ากว้าง ประจำเดือน สิงหาคม 256513 ก.ย. 2565
18 รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่ากว้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 256511 ส.ค. 2565
19 รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่ากว้าง ประจำเดือน มิถุนายน 25656 ก.ค. 2565
20 รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่ากว้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 25657 มิ.ย. 2565

1 2   >>  >|