*** ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  *** 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

E-Learning

ระบบจัดการเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/12/2563
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
20
เดือนนี้
384
เดือนที่แล้ว
2,104
ปีนี้
10,584
ปีที่แล้ว
15,565
ทั้งหมด
36,534
ไอพี ของคุณ
44.200.112.172

1
การออกกำลังกาย/นวดแผนโบราณ สาขาการแพทย์แผนไทย,เทศบาลตำบลท่ากว้าง,takwang.go.th

นายดี บุญมา บ้านหัวหลิม หมู่ที่1

การออกกำลังกาย/นวดแผนโบราณ

สาขาการแพทย์แผนไทย

19 กรกฎาคม 2564

ยาสมุนไพร/นวดแผนโบราณ สาขาการแพทย์แผนไทย,เทศบาลตำบลท่ากว้าง,takwang.go.th

นายเรือน เงาผ่อง บ้านท่ากว้าง หมู่ที่6

ยาสมุนไพร/นวดแผนโบราณ

สาขาการแพทย์แผนไทย

19 กรกฎาคม 2564

การออกกำลังกาย สาขาการแพทย์แผนไทย,เทศบาลตำบลท่ากว้าง,takwang.go.th

นายมานพ ภักดี บ้านในแคว หมู่ ที่5

การออกกำลังกาย

สาขาการแพทย์แผนไทย

19 กรกฎาคม 2564

อาหารและขนม สาขาศาสนาและประเพณี,เทศบาลตำบลท่ากว้าง,takwang.go.th

นางอุไร ภักดี บ้านในแคว หมู่ที่5

อาหารและขนม

สาขาศาสนาและประเพณี

19 กรกฎาคม 2564

งานฝีมือ สาขาศาสนาและประเพณี,เทศบาลตำบลท่ากว้าง,takwang.go.th

นางศรีเพ็ญ งามใส บ้านในแคว หมู่ที่5

งานฝีมือ

สาขาศาสนาและประเพณี

19 กรกฎาคม 2564

งานฝีมือบายศรี สาขาศาสนาและประเพณี,เทศบาลตำบลท่ากว้าง,takwang.go.th

นางฟองนวล พงษ์เต้า บ้านแคว หมู่ที่3

งานฝีมือบายศรี

สาขาศาสนาและประเพณี

19 กรกฎาคม 2564

ยาต้ม สาขาการแพทย์แผนไทย,เทศบาลตำบลท่ากว้าง,takwang.go.th

นายคำสุข สนธิ บ้านล้องเดื่อ หมู่ที่4

ยาต้ม

สาขาการแพทย์แผนไทย

19 กรกฎาคม 2564

งานจักสาน สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม,เทศบาลตำบลท่ากว้าง,takwang.go.th

นายมูล บุญเป็ง บ้านหัวหลิม หมู่ที่1

งานจักสาน

สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

19 กรกฎาคม 2564

จ๊อยซอ สาขาดนตรีและนาฏศิลป์,เทศบาลตำบลท่ากว้าง,takwang.go.th

นางนวล วุฒิ บ้านแควหมู่ที่3

จ๊อยซอ

สาขาดนตรีและนาฏศิลป์

19 กรกฎาคม 2564

งานช่างไม้ก่อสร้าง สาขาศิลปกรรม,เทศบาลตำบลท่ากว้าง,takwang.go.th

นายวิชาญ ยารังฝั้น บ้านแควหมู่ที่3

งานช่างไม้ก่อสร้าง

สาขาศิลปกรรม

19 กรกฎาคม 2564

การทำปุ๋ยหมักจากต้นไม้   กิ่งก้าน ใบลำไย การพัฒนาต่อยอดการทำปุ๋ยหมักสู่ระดับหมู่บ้าน ทั้ง 7 หมู่บ้าน,เทศบาลตำบลท่ากว้าง,takwang.go.th
05 มกราคม 2564

โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี ผลิตปุ๋ยหมักอัดเม็ด,เทศบาลตำบลท่ากว้าง,takwang.go.th
05 มกราคม 2564

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (12 รายการ)