*** ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  *** 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

E-Learning

ระบบจัดการเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/12/2563
วันนี้
30
เมื่อวานนี้
79
เดือนนี้
644
เดือนที่แล้ว
631
ปีนี้
6,908
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
6,908
ไอพี ของคุณ
3.239.58.199

นายกเทศมนตรีตำบลท่ากว้าง ทำการแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลท่ากว้าง,เทศบาลตำบลท่ากว้าง,takwang.go.th
วันที่ 12 พฤษภาคม 2564
นายชัชวาล โพธิยอด
นายกเทศมนตรีตำบลท่ากว้าง
ทำการแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลท่ากว้าง
ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
และการประชุม ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลท่ากว้าง เพื่อทำความเข้าใจและรับทราบนโยบาย
13 พฤษภาคม 2564

การประชุมสภาเทศบาลสมัยแรก,เทศบาลตำบลท่ากว้าง,takwang.go.th

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 สภาเทศบาลตำบลท่ากว้างได้เปิดการประชุมสภาเทศบาลสมัยแรก ครั้งที่ 1 วาระการเลือกประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และเลขานุการสภาเทศบาล 

07 พฤษภาคม 2564

การส่งมอบบัตรเลือกตั้ง วัสดุและอุปกรณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลท่่ากว้าง,เทศบาลตำบลท่ากว้าง,takwang.go.th

วันที่ 27 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลท่ากว้าง ทำการส่งมอบบัตรเลือกตั้ง วัสดุและอุปกรณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลท่่ากว้าง

27 มีนาคม 2564

กิจกรรม การอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำที่เลือกตั้ง,เทศบาลตำบลท่ากว้าง,takwang.go.th

วันที่ 25 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลท่ากว้างจัดกิจกรรม การอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำที่เลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้นำท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่ากว้างอำเภอสารภี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

26 มีนาคม 2564

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ากว้างและนายกเทศมนตรีตำบลท่ากว้าง,เทศบาลตำบลท่ากว้าง,takwang.go.th

วันที่ 24 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลท่ากว้าง ข้าราชการพนักงานเทศบาลตำบลท่ากว้าง ร่วมกับ คณะกรรมการหมู่บ้านพัฒนาประชาธิปไตย(หมู่บ้านรณรงค์ไม่ขายเสียง) ,กรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย(ศส.ปชต.) ,ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดสันดอนมูล จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ากว้างและนายกเทศมนตรีตำบลท่ากว้าง พื้นที่ หมู่ที่ 1 – 7 ตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่เพื่อรณรงค์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ากว้างและนายกเทศมนตรีตำบลท่ากว้าง และออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564

24 มีนาคม 2564

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564,เทศบาลตำบลท่ากว้าง,takwang.go.th

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลท่ากว้าง ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

22 มีนาคม 2564

กิจกรรมประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี,เทศบาลตำบลท่ากว้าง,takwang.go.th

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 สำนักปลัดเทศบาลได้ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ซึ่งจะมีการเลือกตั้งขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีชื่ออยู่ในทะเบียน 

11 มีนาคม 2564

การประชุมให้ความรู้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลท่ากว้าง,เทศบาลตำบลท่ากว้าง,takwang.go.th
การประชุมให้ความรู้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลท่ากว้าง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่ากว้าง
ตามโครงการเลือกตั้ง เชิงสมานฉันท์ของจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกันทั้ง 121 แห่ง ในวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 โดยการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ช่องทางกลุ่ม “กกต.และเทศบาลในเจียงใหม่” จากสถานที่จัดประชุมผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่และนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
16 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563,เทศบาลตำบลท่ากว้าง,takwang.go.th
20 กันยายน 2563

โครงการสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง,เทศบาลตำบลท่ากว้าง,takwang.go.th
09 กรกฎาคม 2563

โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2563,เทศบาลตำบลท่ากว้าง,takwang.go.th
03 กรกฎาคม 2563

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (11 รายการ)