*** ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  *** 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

E-Learning

ระบบจัดการเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/12/2563
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
20
เดือนนี้
483
เดือนที่แล้ว
598
ปีนี้
2,871
ปีที่แล้ว
10,385
ทั้งหมด
13,256
ไอพี ของคุณ
18.205.56.183

ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการ/กิจกรรมด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลท่ากว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

               ด้วย เทศบาลตำบลท่ากว้างโดยคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่ากว้าง จะดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพและการจัดบริการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลท่ากว้าง นั้น

               เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพและการจัดบริการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้หน่วยบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข/หน่วยงานอื่น/กลุ่มหรือองค์กรประชาขน ร่วมเสนอโครงการ/กิจกรรมด้านสาธารณสุข ตามอำนาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ด้านการป้องกันโรค ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ และด้านการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก เสนอต่อประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบล       ท่ากว้าง ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2564 เพื่อพิจารณาจัดทำแผนงานและสนับสนุนงบประมาณ ต่อไป

               ทั้งนี้ ขอให้ศึกษาแนวทางการเขียนโครงการตามประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 และนำเสนอโครงการตามแบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่นำส่งมาพร้อมนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่ากว้าง หมายเลขโทรศัพท์ 053-019699 หรือดูรายละเอียดที่ www.Takwang.go.th


 
30 พฤศจิกายน 2564


ไฟล์เอกสาร PDFไฟล์เอกสาร PDF