*** ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  *** 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

E-Learning

ระบบจัดการเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/12/2563
วันนี้
43
เมื่อวานนี้
73
เดือนนี้
307
เดือนที่แล้ว
792
ปีนี้
2,282
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
2,282
ไอพี ของคุณ
3.238.51.211

นางจุไรรัตน์ ใหม่จันทร์แดง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางสุรีย์พร วิโสภา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวเบญจวรรณ พรหมปัญญา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นายวัชระ พรหมจักร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายชาคริต กองทุ่ม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยปฏิบัติงาน


นายนวพล แก้วกัลยา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นางกัลยา อุ่นใจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวจิราภรณ์ เงาตุ่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวอัมพวรรณ โพธา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์


นายวัฒนา วัฒนกิตติรัตน์
พนักงานขับรถยนต์


นายปราการ ธนัญชัย
พนักงานตกแต่งสวน


นายวินัย รักชล
คนงานทั่วไป


นายนริณ จิณาวรรณา
คนงานทั่วไป


นายมนตรี ภิเภก
คนงานทั่วไป


นายชนพัฒน์ เตชะโสด
คนงานทั่วไป


นายสนั่น ทองหนุน
คนงานทั่วไป


นายธาดาพงษ์ ศรีตั้ง
คนงานทั่วไป


นางอรชร อินทจักร
แม่บ้าน