*** ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  *** 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

E-Learning

ระบบจัดการเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/12/2563
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
21
เดือนนี้
399
เดือนที่แล้ว
767
ปีนี้
399
ปีที่แล้ว
10,385
ทั้งหมด
10,784
ไอพี ของคุณ
54.161.98.96

1
ประกาศเทศบาลตำบลท่ากว้าง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2565,เทศบาลตำบลท่ากว้าง,takwang.go.th
19 มกราคม 2565

ประกาศเทศบาลตำบลท่ากว้าง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565,เทศบาลตำบลท่ากว้าง,takwang.go.th
19 มกราคม 2565

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป,เทศบาลตำบลท่ากว้าง,takwang.go.th
04 มกราคม 2565

กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งให้กับผู้ประกอบกิจการ (ทั้งรายใหม่และรายเก่า),เทศบาลตำบลท่ากว้าง,takwang.go.th

กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งให้กับผู้ประกอบกิจการ (ทั้งรายใหม่และรายเก่า) 

ได้แก่

1. ใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
2. ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
3. ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตรม.)
4. หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่ จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร (พื้นที่ไม่เกิน 200 ตรม.)
5. ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

30 พฤศจิกายน 2564

ประกาศเทศบาลตำบลท่ากว้าง เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564,เทศบาลตำบลท่ากว้าง,takwang.go.th
27 ตุลาคม 2564

ประกาศเทศบาลตำบลท่ากว้าง เรื่อง การลดค่าน้ำประปาตามมาตรการช่วยเหลือประชาชนในตำบลท่ากว้าง,เทศบาลตำบลท่ากว้าง,takwang.go.th
27 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม เรื่อง บัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ากว้าง,เทศบาลตำบลท่ากว้าง,takwang.go.th
09 กรกฎาคม 2564

โครงการตำบลท่ากว้างปลอดภัย ห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2564,เทศบาลตำบลท่ากว้าง,takwang.go.th
14 พฤษภาคม 2564

กกต.ประกาศผลการเลือกตั้งนายก/สมาชิกสภาเทศบาล ในจังหวัดเชียงใหม,เทศบาลตำบลท่ากว้าง,takwang.go.th
28 เมษายน 2564

ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ,เทศบาลตำบลท่ากว้าง,takwang.go.th
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีตำบลท่ากว้าง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ากว้าง
31 มีนาคม 2564

ประกาศ กำหนดสถานที่ จำนวน หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดตั้งแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาฯและนายกเทศมนตรี,เทศบาลตำบลท่ากว้าง,takwang.go.th
22 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ากว้างที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1,เทศบาลตำบลท่ากว้าง,takwang.go.th
19 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ากว้างที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2,เทศบาลตำบลท่ากว้าง,takwang.go.th
19 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลท่ากว้างที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง,เทศบาลตำบลท่ากว้าง,takwang.go.th
19 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศ เรื่อง ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ากว้าง เขตเลือกตั้งที่ 1,เทศบาลตำบลท่ากว้าง,takwang.go.th
19 กุมภาพันธ์ 2564

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (27 รายการ)