ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์  
นายชัชวาล โพธิยอด
( นายกเทศมนตรี )

ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม สู่เว็บ Takwang.Go.th 

ภาพกิจกรรมล่าสุด ดูอัลบัมทั้งหมด
 
 • โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
  " บ่อมีลูกน้ำ บ่อมียุงลาย ก่อบ่อมีไข้เลือดออก " วันที่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากว้....
  รูปภาพทั้งหมดในอัลบัม
 • โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน
  วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ชมรมผู้พิการตำบลท่ากว้าง ร่วมกับ เทศบาลตำบลท่ากว้าง และทุกกลุ่มองค์กรในตำบลท่ากว้....
  รูปภาพทั้งหมดในอัลบัม
 • โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ใน พื้นที่ หมู่ที่ ๓ และ หมู่ที่ ๔
  วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลท่ากว้างดำเนินการโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐เพื่อให้บร....
  รูปภาพทั้งหมดในอัลบัม
 • โครงการพัฒนาคลังปัญญาผู้สูงอายุ
  โครงการพัฒนาคลังปัญญาผู้สูงอายุสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ โดย ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้ส....
  รูปภาพทั้งหมดในอัลบัม
 • โครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมในผู้สูงอายุขึ้นในวันวิสาขบูชา ๒๕๖๐
  วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ชมรมผู้สูงอายุตำบลท่ากว้่าง เทศบาลตำบลท่ากว้าง และผู้นำทุกกลุ่มองค์กรในตำบลท่ากว้....
  รูปภาพทั้งหมดในอัลบัม
ข่าวสารล่าสุด ดูข่าวสารทั้งหมด
 
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบ และชำระภาษีบำรุงท้องที่ , ภาษีป้าย และภาษีโรงเรือนและที่ดิน
หมายเหตุ ** การยื่นแบบภาษีบำรุงท้องที่ท่านสามารถยื่นแบบได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ....
รายละเอียดทั้งหมด
เปิดเผยราคากลางเทศบาลตำบลท่ากว้าง ตามโครงการจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งป....

รายละเอียดทั้งหมด
เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลฯ

รายละเอียดทั้งหมด
เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินเลียบลำเหมือง หมู่ที่ 5 ฯ จำนวน ....

รายละเอียดทั้งหมด
เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4....

รายละเอียดทั้งหมด
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
Copyright ©Takwang Municipalitie 2012. All rights reserved. Takwang Municipalitie.