รู้จักเทศบาล
TAKWANG
เกี่ยวกับเทศบาล
TAKWANG
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
TAKWANG
ข่าวสารเทศบาล
TAKWANG
เว็บลิงค์
TAKWANG
หน้าแรก » หน่วยงานแต่ละฝ่าย » สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ากว้าง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ากว้าง

นายสรายุธ  พงษ์ปัน

ประธานสภาเทศบาลตำบลท่ากว้าง

นายสมบัติ  นพคุณ

รองประธานสภาเทศบาลตำบลท่ากว้าง

 

                     

       นายถวิล  มูลแขม                           นายทอง  ไชยยา                            นายเอนก  ปินคำ                          นายเสาร์แก้ว  แสนไชย

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1              สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1            สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2                สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

 

                       

       นายสะอาด  ปานเพ็ชร์                     นางฟองจันทร์  บุญธิ                   นายสุรทน  จอกคง                     นายธนันธร์เอก  ไชยใจโรจน์

    สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1                สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1         สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2                สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2