รู้จักเทศบาล
TAKWANG
เกี่ยวกับเทศบาล
TAKWANG
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
TAKWANG
ข่าวสารเทศบาล
TAKWANG
เว็บลิงค์
TAKWANG
หน้าแรก » หน่วยงานแต่ละฝ่าย » ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ไฟล์แนบ
ชื่อไฟล์ ชนิดของไฟล์
1. คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ .pdf ดาวน์โหลด
2. ประกาศ การจัดตั้งศูนย์รับ .pdf ดาวน์โหลด