รู้จักเทศบาล
TAKWANG
เกี่ยวกับเทศบาล
TAKWANG
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
TAKWANG
ข่าวสารเทศบาล
TAKWANG
เว็บลิงค์
TAKWANG
หน้าแรก » ข่าวสารเทศบาล
ข่าวสารเทศบาล
News
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลท่ากว้าง ...
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลท่ากว้าง ...
48 | 19 กุมภาพันธ์ 2561
แหล่งเรียนรู้วิถีชมุชนลานนา ...
ฟาร์มเห็ดสุพรรณ หมู่ 5 ตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่่ ...
31 | 21 กุมภาพันธ์ 2561
แหล่งเรียนรู้วิถีชุมชนลานนา ...
การเลี้ยงไส้เดือนดินจากเศษอาหาร บ้านนางวิไลวัลย์ พรหมจักร ม.5 ...
32 | 2 กันยายน 2557
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลท่ากว้ ...
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลท่ากว้างประจำปี ๒๕๖๑ ...
19 | 24 กุมภาพันธ์ 2561
ศาลเจ้าพ่อปากแคว ...
ศาลเจ้าพ่อปากแคว ศูนย์รวมยึดเหนี่ยวจิตใจและสักการะของคนในตำบลท่ากว้าง จากคำบอกเล ...
26 | 17 มิถุนายน 2561
วัดสันดอนมูล ...
วัดสันดอนมูลตั้งอยู่บ้านเลขที่ 7 หมู่ 3 ซอย บ้านแคว ตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังห ...
25 | 25 กุมภาพันธ์ 2561
วัดใหม่ธรรมชัยญาราม ...
วัดใหม่ธรรมชัยญาราม เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ที่ หมู่ ...
37 | 1 มีนาคม 2561
รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 25 ...
รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ...
23 | 27 ตุลาคม 2561