รู้จักเทศบาล
TAKWANG
เกี่ยวกับเทศบาล
TAKWANG
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
TAKWANG
ข่าวสารเทศบาล
TAKWANG
เว็บลิงค์
TAKWANG
ข่าวสารเทศบาล
News
ศาลเจ้าพ่อปากแคว ...
ศาลเจ้าพ่อปากแคว ศูนย์รวมยึดเหนี่ยวจิตใจและสักการะของคนในตำบลท่ากว้าง จากคำบอกเล ...
8 | 17 มิถุนายน 2561
วัดสันดอนมูล ...
วัดสันดอนมูลตั้งอยู่บ้านเลขที่ 7 หมู่ 3 ซอย บ้านแคว ตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังห ...
9 | 25 กุมภาพันธ์ 2561
วัดใหม่ธรรมชัยญาราม ...
วัดใหม่ธรรมชัยญาราม เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ที่ หมู่ ...
14 | 1 มีนาคม 2561