รู้จักเทศบาล
TAKWANG
เกี่ยวกับเทศบาล
TAKWANG
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
TAKWANG
ข่าวสารเทศบาล
TAKWANG
เว็บลิงค์
TAKWANG

วัดใหม่ธรรมชัยญาราม

วัดใหม่ธรรมชัยญาราม เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๑ตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ลำดับรายนามเจ้าอาวาส พระครูชาคริยานุวัตร เจ้าอาวาสวัดใหม่ธรรมชัยยาราม เจ้าคณะตำบลดอนแก้ว-ท่ากว้าง

ข่าวสารเทศบาล
News
ศาลเจ้าพ่อปากแคว ...
347 | 17 มิถุนายน 2561
วัดสันดอนมูล ...
557 | 25 กุมภาพันธ์ 2561