รู้จักเทศบาล
TAKWANG
เกี่ยวกับเทศบาล
TAKWANG
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
TAKWANG
ข่าวสารเทศบาล
TAKWANG
เว็บลิงค์
TAKWANG

วัดสันดอนมูล

วัดสันดอนมูลตั้งอยู่บ้านเลขที่ 7 หมู่ 3 ซอย บ้านแคว ตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน 38 ตารางวา ในการก่อตั้งวัดมีอาณาเขตติดกับสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดถนนสาธารณะประโยชน์ ทิศใต้ติดบ้านและสวนราษฎร์ ทิศตะวันออกติดกับโรงเรียนวัดสันดอนมูล ทิศตะวันตกติดถนนสธารณะ วัดสันดอนมูล ตำบลท่ากว้าง มีประวัติกล่าวว่า ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2429 โดยมีคณะศรัทธาอุปถัมภ์จำนวน 40 ครัวเรือน และได้อาราธนาพระตรัยรัตน จากวัดขัวมุง อำเภอสารภี มาประดิษฐาน พระเจดีย์ธาตุสมใจนึก เป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นตามแบบศิลปะเจดีย์ธาตุทั่วไปของวัดต่างๆ ของวัฒนธรรมล้านนา องค์เจดีย์มีสีทองเหลืองอร่ามงดงามมาก ฐานชั้นล่างมีรูปนักษัตรเรียงรายโดยรอบ มีฉัตรสีทองขนาดใหญ่แบบเดียวกับฉัตรที่มีอยู่ตามมุมพระธาตุเจดีย์ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพ องค์เจดีย์ธาตุสมใจนึกตั้งอยู่ด้านหลังของพระวิหารใหญ่ โดยรอบเจดีย์ปักตุง หรือธงตะขาบ ตุงนี้ปักอยู่ทั่วทั้งวัด และตามถนนเป็นแนวยาวก่อนเข้าวัดสันดอนมูล ด้านหน้าพระวิหารเบื้องขวา มีการตั้งหอพระอุปคุต มีพิธีบูชาเพื่อคุ้มครองงานปอยหลวง หอพระอุปคุต ส่วนสำคัญที่อยู่ในหอนี้คือก้อนหินขนาดเขื่อง ชาวล้านนามีความเชื่อว่าพระอุปคุตนี้คือพระอรหันต์องค์หนึ่ง ท่านอาศัยอยู่ในทะเล บางท่านอธิบายว่าท่านอยู่ที่สะดือทะเล พระอุปคุตมีอิทธิฤทธิ์มากจริงๆ ท่านเคยทำการปราบปรามพญามารมาก่อน ก้อนหินขนาดเขื่องที่กล่าวถึงนี้ถือเป็นสัญลักษณ์แทนพระอุปคุต วิธีการอัญเชิญพระอุปคุตที่เป็นประเพณีต่อๆกันมาคือคณะศรัทธาต้องจัดขบวนแห่ไปยังแม่น้ำแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้วัด มีชายคนหนึ่งลงไปในแม่น้ำ ดำงมเพื่อหาก้อนหิน เมื่อได้ก้อนหินแล้วจึงชูขึ้นพร้อมกับร้องถามคนที่อยู่บนฝั่งแม่น้ำว่าสิ่งที่เขางมขึ้นมาได้นั้น เป็นพระอุปคุตใช่หรือไม่ คนบนฝั่งก็ร้องบอกว่าไม่ใช่ ไม่ใช่ แสดงว่าสิ่งที่งมขึ้นมาผิด ชายคนนั้นต้องดำลงไปในแม่น้ำอีก 2 – 3 ครั้ง จนกระทั่งคนบนฝั่งร้องบอกว่าใช่แล้ว คนที่ลงไปอยู่ในแม่น้ำจึงนำก้อนหินซึ่งเป็นสัญลักษณ์สมมุติแทนพระอุปคุต จัดวางบนพาน แล้วเข้าขบวนแห่นำไปตั้งวางในหอที่เตรียมไว้ ตั้งเครื่องบูชา ดอกไม้ ธูปเทียน ปักช่อ ตั้งสัปทน ระหว่างงานมีการจัดถวายสังเวยทุกเช้าทุกเพล เมื่อจัดงานปอยหลวงเสร็จสิ้นแล้วก็ทำการแห่อัญเชิญพระอุปคุตลงแม่น้ำตามเดิม วัดที่จัดงานปอยหลวงต้องสร้างหอนี้ขึ้นสำหรับตั้งเครื่องบูชา

ข่าวสารเทศบาล
News
ศาลเจ้าพ่อปากแคว ...
347 | 17 มิถุนายน 2561