รู้จักเทศบาล
TAKWANG
เกี่ยวกับเทศบาล
TAKWANG
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
TAKWANG
ข่าวสารเทศบาล
TAKWANG
เว็บลิงค์
TAKWANG

ศาลเจ้าพ่อปากแคว

ศาลเจ้าพ่อปากแคว ศูนย์รวมยึดเหนี่ยวจิตใจและสักการะของคนในตำบลท่ากว้าง จากคำบอกเล่าของคนรุ่นก่อน เล่าว่า ได้มีเรือสำเภาของพ่อค้าคนจีนได้ล่องมาถึงสุขศาลาหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากว้างในปัจจุบัน แล้วเกิดล่ม บางคนบอกว่า เรือล่มแล้วพ่อค้าสำเภาจีนเลยปักหลักอยู่ที่เรือล่มและตั้งศาลเจ้าพ่อปากแควขึ้นมา บางคนบอกว่าเรือสำเภาล่มพ่อค้าสำเภาจีนเสียชีวิตพร้อมเรือที่ล่มนั้นเลยตั้งศาลเจ้าพ่อปากแควขึ้นมา ในทุกปีทุกช่วงประมาณเดือนเมษายนจะมีการฟ้อนสักการะเจ้าพ่อปากแคว ด้วยการฟ้อนผีมด ผีเม็ง

ข่าวสารเทศบาล
News
วัดสันดอนมูล ...
วัดสันดอนมูลตั้งอยู่บ้านเลขที่ 7 หมู่ 3 ซอย บ้านแคว ตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังห ...
9 | 25 กุมภาพันธ์ 2561
วัดใหม่ธรรมชัยญาราม ...
วัดใหม่ธรรมชัยญาราม เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ที่ หมู่ ...
14 | 1 มีนาคม 2561