รู้จักเทศบาล
TAKWANG
เกี่ยวกับเทศบาล
TAKWANG
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
TAKWANG
ข่าวสารเทศบาล
TAKWANG
เว็บลิงค์
TAKWANG
หน้าแรก » ข่าวสารเทศบาล » สถานที่ท่องเที่ยว » แหล่งเรียนรู้วิถีชมุชนลานนา

แหล่งเรียนรู้วิถีชมุชนลานนา

ฟาร์มเห็ดสุพรรณ หมู่ 5 ตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่่