รู้จักเทศบาล
TAKWANG
เกี่ยวกับเทศบาล
TAKWANG
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
TAKWANG
ข่าวสารเทศบาล
TAKWANG
เว็บลิงค์
TAKWANG
หน้าแรก » ข่าวสารเทศบาล » สถานที่ท่องเที่ยว » แหล่งเรียนรู้วิถีชมุชนลานนา

แหล่งเรียนรู้วิถีชมุชนลานนา

ฟาร์มเห็ดสุพรรณ หมู่ 5 ตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่่

ข่าวสารเทศบาล
News
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลท่ากว้าง ...
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลท่ากว้าง ...
20 | 19 กุมภาพันธ์ 2561
แหล่งเรียนรู้วิถีชุมชนลานนา ...
การเลี้ยงไส้เดือนดินจากเศษอาหาร บ้านนางวิไลวัลย์ พรหมจักร ม.5 ...
16 | 2 กันยายน 2557
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลท่ากว้ ...
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลท่ากว้างประจำปี ๒๕๖๑ ...
8 | 24 กุมภาพันธ์ 2561