เปิดเผยราคากลาง ตามโครงการปรับปรุงท่อระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 จำนวน 1 โครงการฯ
รูปภาพประกอบทั้งหมด
 
วันที่ประกาศข่าว | 2017-07-03 15:26:19   
 
จำนวนผู้เข้าชม
Copyright ©Takwang Municipalitie 2012. All rights reserved. Takwang Municipalitie.