เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านร้องเดื่อ ฯ
รูปภาพประกอบทั้งหมด
 
วันที่ประกาศข่าว | 2017-08-04 10:29:30   
 
จำนวนผู้เข้าชม
Copyright ©Takwang Municipalitie 2012. All rights reserved. Takwang Municipalitie.