เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินเลียบลำเหมือง หมู่ที่ 5 ฯ จำนวน 1 โครงการ
รูปภาพประกอบทั้งหมด
 
วันที่ประกาศข่าว | 2017-08-15 10:24:32   
 
จำนวนผู้เข้าชม
Copyright ©Takwang Municipalitie 2012. All rights reserved. Takwang Municipalitie.