ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบ และชำระภาษีบำรุงท้องที่ , ภาษีป้าย และภาษีโรงเรือนและที่ดิน
หมายเหตุ ** การยื่นแบบภาษีบำรุงท้องที่ท่านสามารถยื่นแบบได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 31 เดือนมกราคม 2561
รูปภาพประกอบทั้งหมด
 
ไฟล์เอกสารทั้งหมด
วันที่ประกาศข่าว | 2017-12-08 15:32:58   
 
จำนวนผู้เข้าชม
Copyright ©Takwang Municipalitie 2012. All rights reserved. Takwang Municipalitie.