ประกาศเทศบาลตำบลท่ากว้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก (หมู่ที่ 3,4,5) หมู่ที่ 5 บ้านในแคว และภายในตำบลท่ากว้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)
รูปภาพประกอบทั้งหมด
 
วันที่ประกาศข่าว | 2017-12-21 11:17:19   
 
จำนวนผู้เข้าชม
Copyright ©Takwang Municipalitie 2012. All rights reserved. Takwang Municipalitie.