เชิญชวนเข้าร่วมประมูลราคาขายทอดตลาดพัสดุเก่าที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
รูปภาพประกอบทั้งหมด
 
วันที่ประกาศข่าว | 2018-06-08 17:00:05   
 
จำนวนผู้เข้าชม
Copyright ©Takwang Municipalitie 2012. All rights reserved. Takwang Municipalitie.