รู้จักเทศบาล
TAKWANG
เกี่ยวกับเทศบาล
TAKWANG
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
TAKWANG
ข่าวสารเทศบาล
TAKWANG
เว็บลิงค์
TAKWANG
หน้าแรก » ระเบียบข้อบังคับ » เทศบัญญัติการควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองการการเผา พ.ศ.2556

เทศบัญญัติการควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองการการเผา พ.ศ.2556

เทศบัญญัติการควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองการการเผา พ.ศ.2556

ไฟล์แนบ
ชื่อไฟล์ ชนิดของไฟล์
1. 2019-11-18-4987457 .pdf ดาวน์โหลด